Ban lãnh đạo
 • Hoàng Thị Hồng Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó CT Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   TH.Si
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Đức Táo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SP Văn
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Song Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn TT
  • Điện thoại:
   0915560011
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đỗ Văn Tường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   0915025519
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
Tin tức
Tin đọc nhiều