Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Kim Dung
Phó Giám đốc Hoàng Thị Kim Dung
Ngày tháng năm sinh 26/05/1968
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học SP Văn
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Quản lý
Địa chỉ Gio Linh - Quảng Trị
Điện thoại 0942662047
Email duyhoang9368@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều