Thông tin chi tiết:
Hồ Văn Thoại
Giám đốc Hồ Văn Thoại
Ngày tháng năm sinh 03/03/1963
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Quản lý
Địa chỉ Gio Linh - Quảng Trị
Điện thoại 0943874123
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều